Despre noi

www.turisminturda.ro este un produs al proiectului „Turda în Imagini”, implementat de Fundaţia Umanitară Doriana în parteneriat cu Asociația PhotoRomânia, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Turda, în calitate de cofinanțator, și sprijiniți de DentalCare Turda, în calitate de sponsor.

 

Fundația „DORIANA” are scopul de a realiza proiecte și programe pentru tineri și alte categorii sociale specifice și de a oferi servicii în folosul acestora sau în interesul general al comunității, promovând implicarea comunitară și socială, spiritul de caritate, educația nonformală, un mod de viață sănătos și dezvoltarea caracterului personal.

 

Obiective:

-Realizarea de acțiuni și proiecte de și pentru tineret;
-Derularea de programe de educație pentru sănătate;
-Derularea de programe de consiliere și orientare în carieră a tinerilor;
-Derularea de programe de educaţie nonformală adresate tinerilor;
-Ajutorarea financiară, spirituală și materială a tinerilor și nu numai;
-Petrecerea în mod plăcut și util a timpului liber;
-Implicarea activă în proiecte derulate de instituțiile publice sau de alte organizații.

 

Activități:

Pentru realizarea scopului declarat, fundaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

a. Organizarea de tabere tematice, programe de formare, cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, pentru domeniile muzică, educație, religie, mediul ong și altele, precum și organizarea de marșuri, manifestații publice, campanii de informare și conștientizare și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

b. Organizarea în școli și licee de acțiuni de informare asupra consecințelor folosirii de substanțe stupefiante, excesului de alcool și tutun, acțiuni de conștientizare asupra riscurilor bolilor cu transmitere sexuală și alte teme de interes general pentru tineri;

c. Organizarea de târguri, festivaluri, spectacole, concursuri, ateliere de lucru, expoziții în următoarele domenii: sănătate, sport, muzică, artă contemporană, religie, educație, cultură, mediul ong, etc.

d. Oferirea de servicii de consiliere, coaching și orientare în carieră a tinerilor, și consiliere socială și psihologică pentru persoanele cu diferite dependențe;

e. Realizarea şi editarea de cărți, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, bannere, ghiduri, hărţi, pagini web, şi alte materiale informative şi de promovare;

f. Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autorități publice sau alte organizații, din țară și străinătate;

g. Efectuarea de anchete sociale pentru stabilirea persoanelor care sunt nevoiașe și vor beneficia de sprijinul fundației, pe baza cererilor înregistrate din partea acestora;

h. Colectarea de ajutoare materiale, bunuri și bani de la persoane fizice și juridice din țară și străinătate care doresc să susțină prin donații acțiunile ce se încadrează în sfera de activitate a fundației;

i. Realizarea de schimburi de experiență cu instituții și fundații de binefacere din țară și străinătate, pentru găsirea de posibilități de lărgire a obiectului de activitate al fundației și de sporire a fondurilor colectate de la susținătorii fundației;

j. Dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinanțării;

k. Orice acțiuni menite să contribuie la asigurarea de resurse financiare necesare pentru implementarea proiectelor sau pentru distribuirea acestora către persoanele aflate în sfera preocupărilor fundației.

 

Evenimente şi proiecte anterioare

Organizate în regim propriu: Turda în Imagini, Festivalul de Tineret Summer Fest Turda (organizat anual, 2 ediții); Campanii umanitare de fundraising: „Lemonade 4 Sale”, „Bei un ceai - Ajuţi un om!”, „Bucură pe cineva de Crăciun”, „Dăruiește și tu”; campania online „Educaţia Contează! Nu o neglija!”, debate pe tema avortului şi a BTS „Votează pentru Viaţă”, concerte de colinde (organizat anual): „Cel mai mare dar”, „Crăciunul nu e o poveste”, Campania „O viață grea - definiția”, ș.a.

Participări & Colaborări: Noaptea Muzeelor, Earth Hour, Marş pentru Viaţă, Târgul Meşteşugarilor şi Artizanilor Populari Turda, ONG Fest Turda, Proiectul „Acustic”, Ziua Internațională a Luptei Împotriva Diabetului,  Zilele Educaţiei Nonformale, ș.a.

 

Colaboratori şi parteneri

Primăria Municipiului Turda, Centrul de Tineret Turda, Muzeul de Istorie Turda, Asociaţia SlowFood Turda, www.inturda.ro, TurdaNews, Radio Transilvania, Reţeaua Naţională de Educaţie Nonformală, Tineri AlfaOmega Turda, Casa Tora, Dentestet, DentalCare, Asociaţia "Youth Can Do It", Free Comunication București, Asociația Photo Romania.